Službe fakulteta

Služba pravnih poslova

Jelena Stefanović, diplomirani pravnik
Sekretar FLU
telefon: 011/218 12 14
e-pošta:sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Aleksandar Dinić, diplomirani pravnik
Pravni saradnik
telefon: 011/218 12 14
e-pošta: aleksandar.dinic[at]flu.bg.ac.rs

Mirjana Bekić
Referent za studentski standard i administraciju
telefon 011/218 12 14
E-pošta:mirjanaflu[at]gmail.com


Služba za koordinaciju nastave i studentska pitanja:

Ljiljana Koštre, rukovodilac službe
(master i doktorske studije)
E-pošta: lkostre[at]flu.bg.ac.rs

Ljiljana Knežević, stručni saradnik
(osnovne studije)
E-pošta: stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Studentska služba obavlja poslove administracije vezane za evidenciju o studentima, javnim ispravama i studentskom standardu. U okviru Službe za studentske poslove obavljaju se poslovi na realizaciji zadataka u vezi sa upisom studenata i overom semestra, nastavom, ispitima i studentskim pitanjima na osnovnim i master akademskim studijama i doktorskim umetničkim studijama.

Telefon: 011/2627 846
Rad sa studentima i strankama: od 10-13 časova


Ekonomsko – finansijska služba

Vesna Jakšić, diplomirani ekonomista
Šef računovodstva
telefon: 011/ 2635 349
E-pošta: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Jelena Grujić, diplomirani ekonomista
Ekonomista
telefon: 011/ 2635 149
E-pošta: racunovodstvo[at]flu.bg.ac.rs
racunovodstvoflu[at]gmail.com

Ekonomsko-finansijska služba obavlja celokupno finansijsko-materijalno i analitičko poslovanje kao i ostale poslove predviđene aktima Fakulteta. U okviru Ekonomsko – finansijske službe obavljaju se poslovi vezani za obezbeđivanje ažurnog i zakonitog vođenja poslovnih knjiga i informacija neophodnih za upravljanje finansijskim i materijalnim poslovanjem Fakulteta. Obavljaju se poslovi pripreme finansijskih planova i izveštaja o realizaciji planova, sastavljanje periodičnih obračuna i završnih računa, obračun isplata zarada i drugih primanja, i drugi poslovi.

Radno vreme:
ponedeljak – petak od 9 do 15 časova.


Biblioteka FLU

Isidora Mitrović Angelovski, istoričar umetnosti i bibliotekar
Slađana Garapić, istoričar umetnosti i  bibliotekar
tel. 011 26 30 635
E-pošta: biblioteka[at]flu.bg.ac.rs
Radno vreme:
Radnim danom:od 9 do 19 časova, pauza od 13 do 14 časova, izdavanje knjiga do 18 časova.
Subotom:od 9 do 13 časova, izdavanje knjiga do 12 časova.
Letnji režim (jul-avgust):od 9 do 14 časova, izdavanje knjiga do 13 časova, Subotom zatvoreno


Galerija FLU

dr Olivera Erić, kustos-dokumentarista
Dušan Janković, stručnotehnički saradnik

E-pošta: : flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

tel. 011/ 2635 952

Galerija FLU
Knez Mihailova 53
11 000 Beograd

Radno vreme:
ponedeljak – petak: 10-20č
subota: 10-14č


Tehnička služba

Dragan Poštić,diplomirani ekonomista
Šef tehničke službe
telefon: 011/ 2635 149, 060/0540010
E-pošta: racunovodstvoflu[at]yahoo.com

Siniša Šešum, domar
+381 (0) 60 054 00 39
Rajićeva 10, Pariska 16

Dimitrije Jakšić, lice za bezbednost i pp zaštitu,domar
+381 (0) 60 054 00 37
Bulevar Vojvode Putnika 68

Dragan Milovanović, domar
+381 (0) 60 054 00 39
Mila Milunovića 1