Увид јавности

Обавештење за увид јавности ,Антанасије Пуношевац
Антанасије Пуношевац извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,Исидора Фићовић
Исидора Фићовић извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,Милена Апостоловић
Милена Апостоловић извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,Јасминка Богдановић
Јасминка Богдановић извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,Миљан Стевановић
Миљан Стевановић извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,Оља Нонковић
Оља Нонковић извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,избор наставника у звање ванредног професора, за ужу уметничку област Сликарство,
Снежана Јовчић Олђа извештај комисије
Обавештење за увид јавности ,асистент или асистент са докторатом вајарски одсек
Вида Станисавац Вујчић извештај комисије
Тијана Зорић извештај комисије
Петар Сибиновић извештај комисије
Надежда Кирћански извештај комисије
Милан Кулић извештај комисије
Јован Достанић извештај комисије
Ивана Милев извештај комисије
Дуња Трутин извештај комисије