+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Uvid javnosti

Obaveštenje za uvid javnosti – Ivana Prlinčrvić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Ivana Prlinčrvić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Vide Stanisavac-Vujčić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Vide Stanisavac-Vujčić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Slikarska tehnologija Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Stefan Tasić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Plastična anatomija Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Petar Đorđević Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Vahida Ramujkić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Vahida Ramujkić Više