+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Uvid javnosti

Obaveštenje za uvid javnosti – Vahida Ramujkić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Vahida Ramujkić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Marija Anđelković Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Marija Anđelković Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Tanja Bogdanić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Tanja Bogdanić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Petar Đorđević Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Petar Đorđević Više


Obaveštenje za uvid javnosti sa predlogom za izbor nastavnika u zvanju redovni profesor za užu umetničku oblast slikarstvo Više


Vesna Knežević Više


Dragana Stanaćev Puača Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Nataša Kokić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Nataša Kokić Više