+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Uvid javnosti

Obaveštenje za uvid javnosti – Milan Kulić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Milan Kulić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Miljana Radojičić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Miljana Radojičić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Ljiljana Šunjevarić Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu teme – Ljiljana Šunjevarić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Uvid javnosti – asistent grafike Više


Izveštaj Komisije za izbor saradnika u zvanje asitenta za užu umetničku oblast Grafika – Mina Rakidžić Više


Izveštaj Komisije za izbor saradnika u zvanje asitenta za užu umetničku oblast Grafika – Nikola Velicki Više


Izveštaj Komisije za izbor saradnika u zvanje asitenta za užu umetničku oblast Grafika – Aleksandar Lazar Više


Izveštaj Komisije za izbor saradnika u zvanje asitenta za užu umetničku oblast Grafika – Danja Tekić Više


Izveštaj Komisije za izbor nastavnika -Vladimir Milanović Više


Obaveštenje za uvid javnosti- Vladimir Milanović Više