+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Uvid javnosti

Izveštaj komisije za ocenu i odbranu doktorskog umetničkog projekta i pisanog rada – Nenad Malešević Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Nenad Malešević Više


Izveštaj komisije za ocenu i odbranu doktorskog umetničkog projekta i pisanog rada – Irena Pašić Više


Obaveštenje za uvid javnosti – Irena Pašić Više