Вајарски одсек

Мастер  академске  студије, једна година 60 ЕСПБ

Циљ је припремање стручњака за креативан, одговоран и самосталан рад у оквиру савремене скулпторске праксе

.Настава се обавља у правцу ширег упознавања и продубљивања знања традиционалних и савремених поступака и даље се инсистира на развију аналитичког и критичког промишљања ради успостављања сопственог критеријума.

Основни циљеви студирања у оквиру модула вајарство јесу даље образовање креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички едуковане, способне за индивидуални истраживачки рад и рад у групи, као и за решавање практичних проблема.

Након ових студија стичу се компетенције за извођење скулптура у традиционалним скулпторским материјалима: камену, металу, дрвету, бронзи, као и у проширеном пољуу оквиру осталих ливачких техника. Студент је способан  да користи најсавременија средства изражавања у визуелним уметностима и да одговори на све захтеве тродимензионалних просторних концепата – од класичне скулптуре, захвата у екстеријеру, до савремених синтетичких начина изражавања у оквиру визуелних уметности, као и да самостално или у оквиру тимског рада заокружи процес од идејног решења до реализације. По завршетку ових студија студент је оспособљен и да самостално или с другима организује и води курсеве и радионице и да на други начин учествује у настави у области основног, средњег и високог  образовања.

Стручни, академски назив који се стиче завршетком овог нивоа студија јеМастер ликовни уметник – вајар.