Vajarski odsek

Master  akademske  studije, jedna godina 60 ESPB

Cilj je pripremanje stručnjaka za kreativan, odgovoran i samostalan rad u okviru savremene skulptorske prakse

.Nastava se obavlja u pravcu šireg upoznavanja i produbljivanja znanja tradicionalnih i savremenih postupaka i dalje se insistira na razviju analitičkog i kritičkog promišljanja radi uspostavljanja sopstvenog kriterijuma.

Osnovni ciljevi studiranja u okviru modula vajarstvo jesu dalje obrazovanje kreativne, profesionalne i društveno odgovorne ličnosti, likovno i tehnički edukovane, sposobne za individualni istraživački rad i rad u grupi, kao i za rešavanje praktičnih problema.

Nakon ovih studija stiču se kompetencije za izvođenje skulptura u tradicionalnim skulptorskim materijalima: kamenu, metalu, drvetu, bronzi, kao i u proširenom poljuu okviru ostalih livačkih tehnika. Student je sposoban  da koristi najsavremenija sredstva izražavanja u vizuelnim umetnostima i da odgovori na sve zahteve trodimenzionalnih prostornih koncepata – od klasične skulpture, zahvata u eksterijeru, do savremenih sintetičkih načina izražavanja u okviru vizuelnih umetnosti, kao i da samostalno ili u okviru timskog rada zaokruži proces od idejnog rešenja do realizacije. Po završetku ovih studija student je osposobljen i da samostalno ili s drugima organizuje i vodi kurseve i radionice i da na drugi način učestvuje u nastavi u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog  obrazovanja.

Stručni, akademski naziv koji se stiče završetkom ovog nivoa studija jeMaster likovni umetnik – vajar.