Виртуелна галерија ФЛУ

Виртуелна галерија ФЛУ

Виртуелна галерија ФЛУ је пројекат који повезује напоре ФЛУ у музеализацији и промоцији  колекција које поседује кроз едукативне процесе и различите ликовне приступе.

Поред тога виртуелни галеријски простор доступан је свима и могућности комуникације, размене и сарадње су реконституисане и знатно олакшане. Интерактивни приступ као могућност утицаја на форму и садржај је културни образац у дигиталном добу читљив за све узрасте и поднебља. Виртуелне галерије су у студијама сајбер културе одавно присутни топоними јер представљају устаљене праксе боравка и чињења у виртуелном времену и дигитализованом простору. Мрежа као доминантни медиј комуникације дуго већ утиче на статичне излагачке просторе који се, у оквирима својих могућности, динамизују на различите начине, али и даље заостају за потенцијалима сајбер простора.“Култура мреже је врста Есперанто културе симулираних догађаја, ван времена и ван простора.“

Формирање Виртуелне галерије је уједно и истраживање пресека технологије, науке и уметности у савременој култури.И ово је истраживање је отворено за све посетиоце, ма где они били. Пројекат Дигитализација културног живота – виртуелна галерија ФЛУ, за сада обухвата три виртуелне туре.

Изложба награђених радова студената Факултета ликовних уметности за 2017/2018. годину. која се одржала у просторијама Галерије ФЛУ

Изложба студената графичког одсека Факултета ликовних уметности за 2017/2018. године. која се одржала у згради графичког одсека.

Академија
Последњи пројекат обухвата израду виртуелне Галерије у простору некадашњег култног студенског клуба Академија. Основна идеја је израда простора у ком ће излагати студенти 4 одсека Факултета ликовних уметности . Касније се простор може уступити и осталим Факултетима Универзитета уметности у Београду- ФМУ, ФПУ и ФДУ јер виртуелна галерија тако рећи нема ограничења. Тај простор лако моће постати подлога за готово све аудио визуелне праксе Универзитета уметности. Поред статичних поставки које гледаоцу нуде динамичан доживљај простора и дела (увећање радова због прегледности детаља, кретање по простору, поглед од 360 степени, интеракцију са делом) могуће је реализовати и интерактивне поставке у којима посматрач кликом активира аудио-визуелне догађаје, смене дела, измештање из простора…
Оваквим приступом простор некадашњег култног студентског клуба Академија поново постаје алтернативни, живи простор студентских истраживања, слободе и амбиције.

Све досадашње и будуће поставке налазиће се на сајту Виртуелна галерија ФЛУ