Virtuelna galerija FLU

Virtuelna galerija FLU

Virtuelna galerija FLU je projekat koji povezuje napore FLU u muzealizaciji i promociji  kolekcija koje poseduje kroz edukativne procese i različite likovne pristupe.

Pored toga virtuelni galerijski prostor dostupan je svima i mogućnosti komunikacije, razmene i saradnje su rekonstituisane i znatno olakšane. Interaktivni pristup kao mogućnost uticaja na formu i sadržaj je kulturni obrazac u digitalnom dobu čitljiv za sve uzraste i podneblja. Virtuelne galerije su u studijama sajber kulture odavno prisutni toponimi jer predstavljaju ustaljene prakse boravka i činjenja u virtuelnom vremenu i digitalizovanom prostoru. Mreža kao dominantni medij komunikacije dugo već utiče na statične izlagačke prostore koji se, u okvirima svojih mogućnosti, dinamizuju na različite načine, ali i dalje zaostaju za potencijalima sajber prostora.“Kultura mreže je vrsta Esperanto kulture simuliranih događaja, van vremena i van prostora.“

Formiranje Virtuelne galerije je ujedno i istraživanje preseka tehnologije, nauke i umetnosti u savremenoj kulturi.I ovo je istraživanje je otvoreno za sve posetioce, ma gde oni bili. Projekat Digitalizacija kulturnog života – virtuelna galerija FLU, za sada obuhvata tri virtuelne ture.

Izložba nagrađenih radova studenata Fakulteta likovnih umetnosti za 2017/2018. godinu. koja se održala u prostorijama Galerije FLU

Izložba studenata grafičkog odseka Fakulteta likovnih umetnosti za 2017/2018. godine. koja se održala u zgradi grafičkog odseka.

Akademija
Poslednji projekat obuhvata izradu virtuelne Galerije u prostoru nekadašnjeg kultnog studenskog kluba Akademija. Osnovna ideja je izrada prostora u kom će izlagati studenti 4 odseka Fakulteta likovnih umetnosti . Kasnije se prostor može ustupiti i ostalim Fakultetima Univerziteta umetnosti u Beogradu- FMU, FPU i FDU jer virtuelna galerija tako reći nema ograničenja. Taj prostor lako moće postati podloga za gotovo sve audio vizuelne prakse Univerziteta umetnosti. Pored statičnih postavki koje gledaocu nude dinamičan doživljaj prostora i dela (uvećanje radova zbog preglednosti detalja, kretanje po prostoru, pogled od 360 stepeni, interakciju sa delom) moguće je realizovati i interaktivne postavke u kojima posmatrač klikom aktivira audio-vizuelne događaje, smene dela, izmeštanje iz prostora…
Ovakvim pristupom prostor nekadašnjeg kultnog studentskog kluba Akademija ponovo postaje alternativni, živi prostor studentskih istraživanja, slobode i ambicije.

Sve dosadašnje i buduće postavke nalaziće se na sajtu Virtuelna galerija FLU