Dekanat fakulteta

Dekan Fakulteta likovnih umetnosti

MilutinDragojlovicRedovni profesor Dimitrije Pecić

Rođen je 1961. godine. Diplomirao je na Slikarskom odseku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milice Stevanović, 1986. godine. Zvanje magistra na istom Fakultetu i u klasi istog profesora, stekao je 1989. godine. Trenutno je na doktorskim studijama na FLU. Član je ULUS-a. Radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u zvanju redovnog profesora. Rukovodio je Centrom za Grafiku i Vizuelna istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u periodu od 2011. do 2014. godine. Izlagao je na brojnim izložbama i učestvovao u radu mnogih radionica u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrada: Veliki pečat Galerije Grafički kolektiv (2005), Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a (2005), Nagrade Bijenala grafike u Paviljonu Cvijeta Zuzorić (2009) i Nagrade za crtež na Trijenalu Crtež i mala plastika, Paviljon Cvijeta Zuzorić (2012).

Prodekan za nastavu Fakulteta likovnih umetnosti

Redovni profesor Vladimir Veljašević

Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na grafičkom odseku, u klasi profesora Mileta Grozdanića, 1995. godine. Magistrirao 1998. godine kod istog profesora. Zaposlen na FLU u Beogradu, od 1999. godine.Trenutno u zvanju rednog profesora, na grafičkom odseku. Bavi se i ilustracijom i stripom. Od 2005. godine sarađuje sa Diplomacy education center – Ženeva i Malta, na programima Climate changei Internet- governance, kao ilustrator. Izlaže od 1993. godine. Priredio trinaest samostalnih izložbi. Izlagao na nacionalnim i međunarodnim izložbama grafike u Japanu, Kini, Koreji, Tajlandu, Tajvanu, Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, Norveškoj, Belgiji, Engleskoj, Španiji, Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Portugalu, Kanadi, Poljskoj, Češkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Siriji, Finskoj, Senegalu, Australiji, Argentini, Ukrajini, Estoniji, Turskoj.

Prodekan za finansije Fakulteta likovnih umetnosti 

VladaVesaljsevicRedovni profesor Katarina Zarić

Rođena je u Beogradu 1966. godine. Diplomirala je na Grafičkom odseku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1990. godine, u klasi profesora Emira Dragulja. Magistrirala je na istom Fakultetu i u klasi istog profesora1993. godine. Izabrana u zvanje redovnog profesora 2014. godine. Učestvovala je na brojnim izložbama i radionicama u zemlji i inostranstvu. Dobitnca je Nagrade Mali pečat, Galerija grafički kolektiv, 2000, Beograd, Nagrade za grafiku, Galerija gradske kuće, Milano Italija 2003, Gran Pria za grafiku na Međunarodnom trijenalu u Šamalijeu, Francuska 2003, Prve Nagrade na Međunarodnom konkursu Le nuove porte di Belgrado 2006, Specijalne nagrade za eks libris Ankara, Turska, 2007, Velike nagrade za slikarstvo na izložbi Bogatstvo različitosti, Kovin, 2011, Nagrade 46. Zlatno pero Beograda za ilustraciju, Beograd 2011. godine.

Prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta likovnih umetnosti

MiletaProdanovicVanredni profesor Jelena Todorović,

Rođena je u Beogradu 1974. godine. Diplomirala na katedri za istoriju umetnosti (1993-1998) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarske i doktorske studije završila na University College London (UCL, 1998-2004), gde je radila pet godina, prvo kao asistent posle kao predavač. Godine 2005. prelazi na Fakulet likovnih umetnosti u Beogradu, na kome predaje Istoriju i teoriju umetnosti novog veka, prvo u zvanju docenta, a od 2010. godine u zvanju vanrednog profesora. Kao gostujući profesor radi na Fakuletu tehničkih nauka u Novom Sadu i na Universita degli Studi di Trieste u Italiji. Stalni je saradnik Civici Musei di Storia ed Arte u Trstu. Rukovodilac je projekta Sistematizacija i proučavanje državne umetničke kolekcije za Ministarstvo kulture Republike Srbije. Objavila je četiri knjige i veliki broj naučnih radova. Dobila je Nagradu Ranko Radović za 2013, sa grupom studenata, za projekat Nevidljivi gradovi.