Izdavaštvo Kabinet grafike

Nova izdanja

Slobodan pad-grafička novela

Slobodan pad-grafička novela i 1.edicija Kabineta Stvaranje kolekcije viđeno je kao građenje estetizovanog odraza sopstvenog bića, gde je svaki posedovani predmet dodavao jednu fasetu na kulturnom i estetskom portretu njegovog vlasnika[1]. 2017. Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu stao je iza 2 stripska poduhvata koja, naravno,... Read More

Sva izdanja

Slobodan pad-grafička novela

Slobodan pad-grafička novela i 1.edicija Kabineta Stvaranje kolekcije viđeno je kao građenje estetizovanog odraza sopstvenog bića, gde je svaki posedovani predmet dodavao jednu fasetu na... Read More