+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

O galeriji

Galerija FLU i Galerija Izlozi

Galerija FLU i Galerija Izlozi izlagački su prostori Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Pozicionirani ka Knez Mihailovoj ulici, preko puta tržnog centra Rajićeva, u centralnoj gradskoj zoni, Galerija FLU i Galerija Izlozi  multimedijalne su radne platforme, otvorene za sve kreativne stvaraoce, koji svojim inovativnim projektima afirmišu postojeću umetničku praksu i edukaciju.

Program i aktivnosti Galerije FLU i Galerije Izlozi formiraju se u dogovoru sa članovima Saveta Galerije FLU.

Savet Galerije FLU
mr Radomir Knežević, redovni profesor FLU, predsednik Saveta Galerije FLU

dr um. Katarina Zarić, redovni profesor FLU

dr um. Simonida Rajčević, vanredni profesor FLU

dr um. Radoš Antonijević, vanredni profesor FLU

dr Olivera Erić, kustos-dokumentarista FLU

Marina Stojanović, student doktorskih umetničkih studija FLU 

Tim Galerije FLU:

dr Olivera Erić, kustos-dokumentarista

Dušan Janković, stručnotehnički saradnik

E-pošta: : flu.galerija[at]gmail.com
ericolja[at]gmail.com

tel. 011/ 2635 952

Galerija FLU

Knez Mihailova 53
11 000 Beograd

Radno vreme:
ponedeljak – petak: 10-20č
subota: 10-14č

Galerija FLU osnovana je 1979. godine. Program Galerije FLU bio je usmeren na prikazivanje magistarskih izložbi, da bi se, posle bolonjske reforme visokog školstva, preusmerio na promovisanje doktorskih umetničkih projekata. U Galeriji FLU organizuju se još i izložbe radova studenata osnovnih i master studija FLU, izložbe radova sadašnjih i nekadašnjih profesora FLU, izložbe koje su deo različitih međunarodnih i domaćih manifestacija i festivala, kao i izložbe u okviru projekata međuakademske saradnje koje je FLU uspostavio sa drugim obrazovnim, umetničkim i kulturnim institucijama u zemlji, regionu i svetu. Takođe, u Galeriji FLU predstavljaju se publikacije, održavaju predavanja, organizuju radionice, razgovori i tribine, kojima se promoviše rad Fakulteta i rezultati njegovih nastavnih procesa.

Iako prevashodno vezana za nastavni program Fakulteta, izlagačka politika Galerije FLU nastoji da afirmiše savremene tendencije u oblasti vizuelnih umetnosti, kojima se prevazilazi model školske galerije. Program Galerije FLU otvoren je za one umetnike i kreativne stvaraoce, čiji radovi i inicijative mogu dati podstrek studentima u njihovom budućem umetničkom stvaralaštvu. U tom smislu, prepoznavanje pojedinačnih, inovativnih, umetničkih angažovanja, najznačajnija je galerijska aktivnost. Stoga važno polje delovanja Galerije FLU, pored plasmana rezultata savladavanja osnovnog akademskog programa, jesu podsticanje realizacije umetničkih projekata bliskih eksperimentu, negovanju savremenosti i podsticanju inventivnosti.

Nešto mlađi izložbeni prostor Galerija Izlozi, koji je afirmisan 1990-ih godina, specifičano je izlagačko mesto, koje se nalazi preko puta tržnog centra Rajićeva, u stalnom dijalogu sa posmatračima/šetačima unutar pešačke zone Knez Mihailove ulice. Osim doktorskih umetničkih projekata, u Galeriji Izlozi predstavljaju se radovi kojima se afirmiše kreativno stvaralaštvo u javnom prostoru. Takođe, U Galeriji Izlozi organizuju se i izložbe grafičkih radova iz fundusa Zbirke Centra za grafiku i vizuelna istraživanja “Akademija“.

Pri Galeriji FLU organizovana je dokumentaciona baza, koja se bavi prikupljanjem i digitalnom obradom dokumentarne građe o umetničkom i naučno-istraživačkom radu profesora, saradnika i studenata Fakulteta. Galerijska služba vodi računa i o Zbirci umetničkih dela, koja poseduje Fakultet likovnih umetnosti (Zbirci FLU).

GALERIJA FLU
Knez Mihailova 53
11 000 Beograd
tel. 011/ 2635 952
e-mail: flu.galerija[at]gmail.com