+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

O galeriji

Galerija FLU i Galerija „Izlozi“

Oba izlagačka prostora Fakulteta likovnih umetnosti pozicionirana su ka Knez Mihailovoj, u centralnoj gradskoj zoni. Galerija FLU osnovana je 1979. godine i od tada je u njoj održano preko 1.000 izložbi vezanih za prezentacije rada Fakulteta, a pre svega magistarskih studija. U skladu sa promenama koje se dešavaju u reformi nastave na Fakultetu, Galerija prati te promene i uobličava svoju izlagačku fizionomiju. Stručno-operativni poslovi, kao podrška realizaciji umetničkoistraživačkih  projekata Fakulteta, svakodnevna je aktivnost Galerije, što podrazumeva izložbe osnovnih, specijalističkih, a sada i doktorskih studija i saradnika i profesora Fakulteta. Takođe se u Galeriji predstavljaju publikacije, održavaju predavanja, organizuju radionice, razgovori, tribine… Sve je usmereno ka transparentnosti rada Fakulteta i afirmaciji kvaliteta rezultata nastavnih procesa. Prepoznavanje i promovisanje pojedinačnih inovativnih inicijativa umetničke prakse i savremenih stvaralačkih tendencija najvitalnija je galerijska aktivnost. Važno galerijsko polje delovanja, pored plasmana u rezultatima i dostignućima savladavanja osnovnog programa, jesu podsticanje razvoja i realizacija projekata koji tretiraju umetničke sadržaje bliske eksperimentima, negovanja savremenosti, inventivnosti i  učešća u kreiranju vitalne umetničke scene.

Pri Galeriji je organizovana dokumentaciona baza koja se bavi prikupljanjem i kompjuterskom obradom dokumentacione građe o umetničkom i naučnoistraživačkom radu profesora, saradnika i studenata Fakulteta, o istoriji same institucije, kao i o delatnosti svih galerijskih prostora Fakulteta. Preko ove informacione baze (bibliografije, tekstovi, referati, izveštaji, pres kliping, foto i video dokumentacija) obavljaju se kontakti sa elektronskim i pisanim medijima, pripremaju se informacije i saopštenja za javnost, spotovi, kao i građa za značajne publikacije Fakulteta, Facebook i sajt Galerije FLU.
U toku svog tridesetogodišnjeg rada realizovana je i bogata međunarodna razmena s drugim visokoškolskim ustanovama ovog tipa, kao što su koledži iz Velike Britanije (Edinburgh College Of Art, Royal College Of Art – London, St. Martins), zatim brojni američki univerziteti, kao i akademije iz Beča, Minhena, Budimpešte i Pariza.

Iako suštinski vezani za sam program Fakulteta, izlagački prostori FLU, sve širom afirmacijom savremenih tendencija i učešćem u značajnim gradskim manifestacijama koje se tiču vizuelne umetnosti, prevazilaze model školske akademske galerije. Delovanje u oblastima savremene vizuelne umetnosti i kulturne produkcije razvija galerijsku aktivnost pored umetničkih izložbi, instalacija, festivala, elektronskih medija ka dizajnu, fotografiji, videu, performansu, arhitekturi, modi, nauci, novim tehnologijama…

Galerijska služba vodi računa i o zbirci umetničkih dela koji poseduje Fakultet likovnih umetnosti. Zbirka se sastoji od radova nekadašnjih profesora Fakulteta likovnih umetnosti, kao i od svojevremeno (60-ih i 70-ih godina) otkupljenih studentskih radova.

Nešto mlađi izlagački prostor  „Izlozi“, koji funkcionišu dve decenije ali u rekonstruisanoj i prilagođenoj za kvalitetnije izlaganje formi tek pet godina, specifičan je galerijski prostor u dijalogu sa posmatračima/šetačima, izlozima prodavnica i lokala unutar pešačke zone i namenjen je za (ne)umetničke konzumente i samim tim često svojim sadržajem polemički reaguje na pojave na umetničkoj, društvenoj i političkoj sceni. Izložen je najčešće istraživački i stvaralački maksimum profesionalno orijentisanih pojedinaca i grupa kao najintenzivniji i najkomunikativniji proces započet na FLU.

Galerija FLU i Galerija „Izlozi“ su multimedijalna radna platforma FLU, otvorena za sve učesnike u kreiranju inovativne i edukativne  kulturne i medijske atmosfere.

Savet Galerije FLU
Bojana Burić, umetnički direktor FLU
Jelena Spaić, kustos Galerije FLU
Katarina Zarić, vanredni profesor
Gabriel Glid, vanredni profesor
Simonida Rajčević, asistent

Tim Galerije Flu:
Tia Knežević, kustos Galerije FLU
E mail: galerijaflu[at]flu.bg.ac.rs
dr Olivera Erić
doktor teorije dramskih umetnosti, medija i kulture
kustos-dokumentarista FLU
E mail: olivera.eric[at]flu.bg.ac.rs

Radno vreme:
ponedeljak – petak: 10-20h
subota: 10-14h

GALERIJA FLU
Knez Mihailova 53
11 000 Beograd
tel. 011/ 2635 952
e-mail: galerijaflu@gmail.com
FB Page: Galerija Flu