Slikarski odsek

Slikarstvo

Master akademske studije, jedna godina 60 ESPB

Posle završenih osnovnih akademskih studija studenti naše ali i drugih umetničkih škola mogu nastaviti obrazovanje na master akademskim studijama. Ove studije traju jednu školsku godinu (2 semestra) i nose 60 (ESPB bodova). Na ovom modulu studenti nastavljaju rad na glavnim i izbornim predmetima koji omogućavaju unapređenje već usvojenih znanja i veština.

Najveći broj bodova nosi glavni predmet Slikanje, kao i Crtanje. Nastavlja se model rada u ateljeu u okviru klase profesora koju student bira na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih studija, ali mu je omogućen takav izbor i u okviru master studija, ukoliko to želi. Završni-diplomski praktični rad ima najveću težinu, ali se radi i pisani rad iz oblasti istorije umetnosti. Zbog opšteg obrazovanja, a pogotovo pedagoških kompetencija, kao i kasnijeg rada u ustanovama čija je delatnost kultura, nastavlja se predmet Istorija umetnosti i uvodi predmetTeorije i poetike moderne i savremene umetnosti.

Kao i na osnovnim akademskim studijama, praktičan rad je najzastupljeniji, ali ovoga puta poetika ostaje u izboru studenta; zadaci i korekture profesora se individualizuju u odnosu na pojedinačnog studenta. U klasi – ateljeu nastavu pohađaju zajedno studenti treće i četvrte godine osnovnih i prve godine master studija, a tu mogu biti i studenti specijalističkih i doktorskih studija koji su se opredelili za istog mentora. Ovakav zajednički rad važan je u pristupu i formiranju studenta, u timskom radu, kolegijalnoj toleranciji i podstiče razmenu iskustava.

Princip ocenjivanja je isti kao i na prethodnom nivou studija, brojčano i opisno putem poena u odnosu 70 poena predispitnih i 30 ispitnih poena što daje maksimalnih 100 poena i ocenu 10.

Zvanje koje studenti dobijaju završavanjem master akademskih studija je Master likovni umetnik – slikar, po utvrđenoj zakonskoj nomenklaturi. Student ima kompetencije pored umetničkog samostalnog i timskog rada da radi u nastavi u osnovnim i srednjim školama, kao i u ustanovama kulture. Takođe, ima mogućnost da konkuriše na specijalističke akademske i doktorske umetničke studije.